Charity / Sponsoring

De kennis- en netwrkorganisatie MVO Nederland stimuleert het bedrijfsleven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De huidige maatschappij verwacht dat het bedrijfsleven een steedsgrotere rol gaat spelen bij vraagstukken zoals armoede, klimaatverandering, energieschaarste en gezondheid. Deze verwachting schapt verplichtingen voor ondernemers en dus ook voor Hardhouthandelvanloon.

Om onze duurzame missie en visie extra kracht bij te zetten steunen wij ieder jaar een aantal goede doelen. 

 

De Pay It Forward Foundation is een bestaande organisatie, die is opgericht in 2000, mede door het boek, Catherine Ryan Hyde, voor het uitdragen van het simpele PIF-principe en op die manier mensen bewust wil maken van de essentie van sociale verbondenheid in onze samenleving.

Het principe is simpel: Help 3 willekeurige mensen in je omgeving en vraag hun als dank om vervolgens weer 3 mensen te helpen, hierdoor ontstaat een positieve kettingreactie die de wereld op een positieve manier veranderd.

Doe een goede daad, hoe eenvoudig deze ook is. Elke goede daad is er een!

Kijk voor meer informatie op de website Pay It Forward Nederland

(Bron: https://www.facebook.com/payitforward.nederland)

Artsenzondergrenzen

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is. Hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Van medische basiszorg tot noodchirurgie, van het geven van vaccinaties tot psychosociale zorg, het uitdelen van hulpgoederen tot het installeren van water- en hygiënische voorzieningen. Ook pleitbezorging en campagne voeren voor betere, betaalbare medicijnen maakt deel uit van ons werk.

(Bron: Artsensondergrenzen.nl)

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding gaat al 60 jaar voorop in de strijd tegen kanker. Dat doen ze niet alleen. Maar samen met patiënten, artsen, wetenschappers, collectanten, donateurs, bedrijven en veel… heel veel vrijwilligers. Samen strijden we voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

bron: Kwfkankerbestrijding.nl

Zorgboerderij De Enghoeve

Visie

Op De Enghoeve werken we vanuit de visie dat ieder mens waardevol en uniek is, met zijn eigen unieke mogelijkheden, wensen en verlangens. We proberen daarom iedereen de ruimte te geven die hij of zij nodig heeft om te kunnen ontspannen, tot rust te komen om van daaruit in contact te komen met anderen, te kunnen groeien en ontwikkelen.

Het respecteren van elkaars grenzen is dus een belangrijk algemeen doel: pas wanneer iemand het gevoel heeft de grens te kunnen aangeven en het gevoel heeft dat die gerespecteerd wordt, kan je ontspannen en open in contact staan met elkaar!

Missie

We willen het voor velen mogelijk maken een "plekje" te hebben waar je je thuis mag voelen, waar je kan spelen, lachen, huilen, praten, groeien, ontwikkelen. Waar je mag oefenen met pas verworven sociale vaardigheden, waar je emoties er gewoon mogen zijn en waar we toch in het hier en nu blijven. Kortom, een plek waar je helemaal jezelf mag zijn!


Aandachtsgebieden

We werken vanuit 3 aandachtsgebieden;

1.     emotionele ontwikkeling

2.     communicatie

3.     alertheid

De Enghoeve is een kleinschalig initiatief waarbij aandacht en zorg voor de cliënten, de dieren én de natuur voorop staan.
Rust en veiligheid zijn basisbegrippen.

bron: stichting-enghoeve.nl