MVO / Duurzaam

De toekomst van zowel het bedrijfsleven als de private markt ligt in de handen van het milieu. Zonder een goed milieu heeft het leven geen toekomst. Daarom is het mulieu een zaak van ons allemaal. Vanuit dit oogpunt wil Hardhouthandel van Loon bijdragen aan het creëren van een leefbare en duurzame wereld. 

Om dit gedachte goed kracht bij te zetten en met het oog op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben wij een eigen energiebeleid geformuleerd. 

Respect voor het milieu staat hierin centraal en voeren dit dan ook door in de arbeidsprocessen en communicatie naar onze klanten en toeleveranciers. De groei van maatschappelijke bewustwording en gedragsveranderingen is hierin het resultaat.

Als partner van MVO Nederland onderschrijft Houthandel Van Loon de volgende uitgangspunten

1. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

2. Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO²-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren. 

3. Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers. 

4. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. 

5. Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.

6. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers. 

7. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten. 

8. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen. 

9. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.

10. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.