Keurmerken

Enkele cijfers: Enkele cijfers:

 •  Ruim 475.000 boseigenaren zijn PEFC gecertificeerd. Zij beheren wereldwijd ruim 220 miljoen hectare bos en daarmee is PEFC het grootste keurmerk voor duurzaam beheerd bos. Meer dan 7200 bedrijven hebben een PEFC Chain of Custody certificaat.

 • In totaal is er wereldwijd ongeveer 360 miljoen hectare bos gecertificeerd (inclusief Forest Stewardship Council, FSC). Dit is nog geen 10% van al het bos. Bovendien ligt ruim 85% hiervan op het Noordelijk halfrond. Er ligt dus nog enorm veel werk om ook in tropische landen van daadwerkelijke betekenis te worden.

 • In het afgelopen decennium werd er jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd.

 • 80% van alle planten- en diersoorten is voor het overleven van bos afhankelijk.

Wat maakt PEFC uniek?

 • PEFC kent een strikte scheiding van normering, certificering en accreditatie om de onafhankelijkheid te waarborgen. Door PEFC erkende onafhankelijke certificeerders voldoen aan de eisen die PEFC stelt en beschikken over de juiste accreditatie, afgegeven door IAF erkende accreditatie instellingen. Certificeren en accreditatie gebeuren op basis van ISO normen.

 • Nationale PEFC standaarden zijn altijd opgesteld met betrekking van alle relevante belanghebbenden, die ook allemaal een stem hebben in de uiteindelijke besluitvorming.

 • Structuur van groep/regio-certificering maakt PEFC hét systeem voor kleine eigenaren van privé, familie en community bossen.

 • PEFC hanteert als enig keurmerk ook sociale eisen voor de verwerkende bedrijven. Zo worden niet alleen de rechten van mensen in het bos beschermd, maar ook van werknemers in de hout- en papierindustrie.

Erkenning van PEFC

 • Europese Unie: PEFC als bewijs voor duurzaam bosbeheer in Green Public Procurement toolkit.

 • Nederlandse Overheid: TPAC (Timber Procurement Assessment Committee), werkend in opdracht van de overheid, heeft na toetsing vastgesteld dat PEFC International voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout.

 • Dutch Green Building Council: PEFC staat in de BREEAM NL nieuwbouw als hoogste score.

 • Cradle2Cradle: het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold certificaat op de Nederlandse markt was gemaakt van hout afkomstig uit PEFC gecertificeerd bos.

VLO

VLO is een onafhankelijke legaliteitsstandaard die wereldwijd toepasbaar is, maar die alleen de herkomst controleert. Dus het traject tussen het bos en de zagerij. Producenten die het VLO certificaat hebben moeten na 5 jaar door certificeren naar VLC of liever FSC.

VLC / TLTV

VLC & TLTV zijn 2 onafhankelijke legaliteitsstandaarden die wereldwijd toepasbaar zijn. Er zijn minieme verschillen tussen de 2 standaarden.

Beide tonen zij de legaliteit aan en leveren ze voordelen op voor mens en milieu. Het is toegestaan om 30% CW-VLC of CW-TLTV hout te vermengen met 70% FSC hout. Het eindproduct moet dan gelabeld zijn met FSC Mixed sources.

Bosexploitanten die VLC of TLTV certificaat hebben, kunnen met een kleine inspanning ook het FSC Controlled Wood certificaat krijgen. Daardoor kunnen houtverwerkers 30% FSC-CW hout mengen met 70% FSC hout. Hierdoor wordt de gemiddelde prijs lager, maar ze moeten het hout labelen met FSC Mixed sources. 

Bosexploitanten die het FSC-CW certificaat hebben, worden aangemoedigd om door te certificeren naar 100% FSC.

S.F.I

De Sustainable Forestry Initiative (SFI) programma is een erkende standaard in Noord-Amerika met de deelnemers in de VS en Canada. SFI is nu goedgekeurd door de PEFC overkoepelende regeling.

De SFI-programma werd goedgekeurd door de Amerikaanse Forest & Paper Association (AFP & A) in 1994, welke is uitgegroeid tot een standaard die in Amerika wordt gebruikt.

De SFI-programma wordt aangestuurd door de Sustainable Forestry Board (SFB), twee-derde van die afkomstig zijn uit een breed scala van niet-industriële belangen, met inbegrip van milieu / organisaties voor natuurbehoud, openbare ambtenaren (staat en / of federale agentschappen); professionele / academische groepen; loggen professionele, niet-industriële landeigenaren.

Doordat het is opgezet door de industrie krijgt het veel kritiek van de NGO’s, daar bepaalde onafhankelijke controle onderdelen ontbreken. De kans dat er in Noord Amerika illegaal hout, van eigen bodem, verhandeld wordt is zeer klein. Daarnaast nemen de Noord Amerikaanse bossen jaarlijks in omvang toe.

C.S.A. (The Canadian Standards Association)

http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy/evidence-of-compliance/category-a-evidence/approved-schemes/canadian-standard-associationIs een onafhankelijk certificaat, bedoeld voor de Canadese houtindustrie. De Canadian Standards Association (CSA, 1919) Sustainable Forest Management Standard is een nationale norm voor Canada en is in 1973 geaccrediteerd door de Federale Agentschap die verantwoordelijk is voor de Canadese Nationale Standaard Systemen. CSA is nu goedgekeurd door de PEFC overkoepelende regeling.

De Canadian Standards Association is een not-for-profit lidmaatschap-gebaseerde vereniging waar bedrijfsleven, industrie, overheid en consumenten in Canada en de wereldwijde markt. Canada's nationale norm voor duurzaam bosbeheer (CAN / CSA Z809) maakt gebruik van een continue verbetering aanpak, vereist participatie van het publiek, praktische demonstratie van duurzaam bosbeheer, management commitment en houdt rekening met milieu-, sociale en economische factoren. Een herziene versie van de Z809 standaard zal worden bekendgemaakt door het einde van 2008

Een nieuwe standaard voor bospercelen, was CAN / CSA Z804-08 Sustainable Forest Management voor bospercelen en andere kleine Ruimte Bossen, gepubliceerd in maart 2008.

CSA Chain of Custody (CoC) certificering vereist conform de internationaal erkende PEFC Council CvC Eisen zoals uiteengezet in PEFC bijlage 4.

TPAC (Timber Procurement Assessment Commitee)

Toetst houtcertificeringsystemen voor het Nederlands duurzaam inkoopbeleid voor hout aan de Nederlandse inkoopcriteria (de Dutch Procurement Criteria for Timber) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

MTCS (Malaysian Timber Certification Scheme)

Maleisisch certificatiesysteem dat sinds 2010 onder de paraplu van PEFC valt.

MTCC (The Malaysian Timber Certification Council)

MTCC is ontstaan in Oktober 1998, maar is pas operatief geworden in 1999. Het is, in nauwe samenwerking met de Maleise regering en industrie.

ISPM-15

Voor het exporteren naar veel landen dient het houten verpakkingsmateriaal te voldoen aan de ISPM 15-standaard. Deze standaard is in het leven geroepen om het meeliften van levend ongedierte in het hout te voorkomen. Hout dat voldoet aan de voornoemde standaard heeft een behandeling ondergaan waardoor de structuur definitief verandert.

Meer Over ISPM-15 zie: http://www.smhv.nl/